Какво представлява подмяната на водомера и каква трябва да знаем за тази услуга

Един от поводите, поради които се налага да потърсим професионалист от ВиК сектора в София е възникнал проблем с водомера. Като един от важните контролни уреди в нашия дом това, което е важно да знаем не е малко, защото поддръжката и правилната експлоатация на водомера е причина за безпроблемната му работа години наред. Разбира се, не само механични повреди са сред причините ,които биха довели до авария. Влошеното качество на водата също е фактор, който се оказва особено показателен за възникването на повреда в измервателното устройство. Как се действа при наличие на повреда предстои да разберете в днешната публикация.

Водомерите и тяхната роля за домакинството

Съществуват три вида водомери, за които е важно да знаете следното. Те са:

 • Общи водомери;
 • Индивидуален водомер за студена вода;
 • Индивидуален водомер а топла вода.

Правилната функция на водомерите идва да покаже, че сметките ни за вода са в оптимални граници и не се налага да плащаме повече отколкото сме потребили.

Ролята на водомера е да отчита разходваното количество вода т.е. на база това отчетено от инкасаторите количество се определя сметката, която ще заплатим. Всяко домакинство има издадена партида на чиято база се сформира потреблението. Водомера се монтира на входа на пътя на водата, която влиза в жилището и така се контролира използваното количество вода от банята, кухнята и душ зоната. Реално каквото и количество вода да използвате в дома си водомера отчита всеки литър, който консумирате за битовите си нужди.

Подмяна на водомер – причини

водомери

Специалистите от София алармират, че абонатите на водопроводното дружество са изключително небрежни по отношение на подмяната на водомера. А всъщност е от съществено значение да бъде анализирана съответната възникнала авария навреме, защото в противен случай това би се отразило драстично на сметките, които ще дължите на Софийска вода АД.

Това, което нужно да знаете е, че за подмяна на водомери в София се нуждаете от квалифициран екип, който задължително притежава лиценз за извършване на такава услуга. Стъпките, които следва да извършите са свързани с:

 • При забелязани нередности с отчетените сметки от инкасатора да уведомите доставчика на вода писмено за нужда от замерване или подмяна на водомер;
 • Да се наеме утвърден лицензиран водопроводчик или екип, който има лиценз за извършване на ремонтни, демонтажни и монтажни дейности по водомерите;
 • Подмяната на водомера да бъде с такъв, който е одобрен и сертифициран от доставчика (Софийска вода АД).

Неправилно работещия водомер не само може да бръкне дълбоко в джоба ви, но в следствие на ненавременната подмяна да се окаже, че дължите и глоба на Вик дружеството заради пропуснати ползи.

Защо подмяна от лицензиран екип

Безспорно намесата на водопроводчици, които са утвърдени и са наясно с провеждането на процедурите е от особено значение. Всъщност използването на такива специалисти от София пести страшно много време на абонатите, тъй като те се заемат с извършването на ремонта без да се налага да се ангажират с административни досадни работи.

Подмяната но водомера в апартамента ви в София преминава през следните етапи:

 • Демонтиране на повредения;
 • Монтиране на нов водомер (утвърден от дружеството доставчик на вода);
 • Проверка на работата;
 • Поставяне на пломба;
 • Узаконяване и издаване на документация с опис на всички необходими данни;
 • Гаранции за устройството и извършената работа.

Не звучи сложно провеждането на този процес по подмяната на водомерите. Но пък самата му специфика изисква на 100 % да поверите ангажимента за извършването от опитни и квалифицирани лицензирани фирми. За да сте спокойни, че няма да отнесете някоя глоба от доставчика за неправомерни действия позвънете на ВиХ Хелп София и се възползвайте от най-изгодните услуги в района, свързани с подмяната на измервателните уреди.