Разлики между кредитния бизнес на банковите и небанковите институции

Разлики между кредитния бизнес на банковите и небанковите институции

On

Всеки човек по една или друга причина е кандидатствал за кредит. Сблъсъка с такава институция определено не е от най-приятните занимания, но водени от потребностите и интересите си то в даден момент е неизбежно да не потърсим такъв тип финансова помощ. Развитието…