Отоплението с газови котли драстично намалява сметките през зимните месеци

Сред рентабилните и икономични видове отопление се нареждат тези на газ. Синьото гориво от години се използват като основен енергиен източник в някои държави и домакинствата разчитат на употребата на газ както за отопляване така за осигуряване на битова топла вода както и за приготвяне на храна. За да бъде включена газта като източник за отопляване се изисква използването на специален уред, който да бъде свързан с инсталацията от радиатори. Това са газовите котли, които са интелигентни решения, с чиято помощ се осигурява затопляне на циркулиращия флуид. Как работи газовия котел и колко ще ни струва една такава инвестиция предстои да разберете в днешната публикация.

Какво представлява газовия котел

Според много хора това са доста сложни уреди, които крият известна опасност за здравето и живота на обитателите на домакинството, което ги използва. Това са твърдения, които нямат нищо общо с реалността, тъй като съвременните газови котли са продукт с високотехнологична насоченост, детайлно изработен според най-високи стандарти, а освен това се оказва и един от най-безопасните в сравнение с други алтернативи източници на отопление.

Изключително елементарен като принцип на работа един газов котел се състои от три основни елемента:

  • Горелка;
  • Топлообменник;
  • Електроника.

При съвременните газови котли съществена роля има електрониката, която позволява автоматизиране и контрол на системата за отопление, осигуряваща безопасност и сигурност. Стойността на най-модерните газови котли, които разполагат с възможност за дистанционен контрол е напълно приемлива. А предвид това, че експлоатацията на уреда е на 100 % безопасна е причина все повече домакинства да залагат на достъпните цени на газови котли като метод за осигуряване на топлина и топла вода.

Специфика на газовите котли

газов котел

Обърнете внимание ,че на пазара се предлагат богата гама от продукти от типа газови котли. На първо място те се разграничават като битови и промишлени. При промишлените става въпрос за доста сериозни инсталации, които осигуряват на производствата енергия за захранване на отоплителни инсталации както и работа на някои основни машини и съоръжения. Те логично се предлагат и на много по-висока цена. При битовите газови котли става въпрос за иновативни устройства, с които се захранва домакинството с топлина. За целта се изгражда инсталация от радиатори, чиято флуидна течност се подгрява именно от газовия котел. Цените тук са приемливи и зависят главно от мощността и капацитета на котела.

Друг тип разграничение на моделите газови котли е съобразно технологията им на работа. Делят се на:

  • Конвенционални

Този метод на работа на газовите котли не се приема в съвремието, тъй като генерира много големи замърсявания за околната среда. Много европейски директиви отхвърлят като възможност използването на такива газови котли и в интерес на истината те вече не се произвеждат;

  • Кондензни

Това са иновативни модели газови котли, при които се наблюдава много висока ефективност. Вредните емисии са минимални, тези котли се приемат като едни от най-екологичните, а освен това и като цена са особено приемливи за потребителите.

Представяме още една модификация на газовите котли, която също има отношение и към сформирането на цената на уредите. Според пброя на работещите контури те бива:

  • Едноконтурни и
  • Двуконтурни.

Двуконтурните са едни от най-предпочитаните, независимо, че цената им е малко по-висока от едноконтурните. Причините за това са, че тези модели газови котли разполагат с вграден бойлер и могат да осигуряват на домакинството топла вода за битови нужди. При едноконтурните също може да включи опция за топла вода, но се налага покупката на допълнителен бойлер, което реално оскъпява инвестицията.

Предимствата на газовите котли за битови нужди е, че са инвестиция, която е с бърза възвръщаемост. Те са високоефективни уреди, с които можете да си гарантирате топлина, уют, комфорт, топла вода и то на достъпна цена.