Налага ли се и при какви условия смяната на водомера?

Смяната на водомерите на един имот не е самоинициатива на неговия стопанин. Има си регламентирани правила съобразно, които се предприемат конкретни действия, отнасящи се до това старият да се демонтира и на негово място да се постави нов. Приоритетно е да имате предвид нормативната уредба на дружеството доставчик. Специфичното е, че за да има нужда от смяна на водомерите трябва да има съответното предписание за това. А то се базира на различни правила, които се отнасят до фактическата нужда. В днешната тема ще ви разкажем как, защо и кога се налага да бъдат извършени такива манипулации като основната ни цел е да повдигнем завесата около тези важни за всеки имот измервателни съоръжения.

Изисквания за подмяната

Няколко са причините предвид, които се налага да бъдат извършени действия, които се отнасят до монтиране, демонтиране или смяна на измервателни съоръжения. Ключови се оказват:

  • Механична повреда. Когато водомера явно не отчита правилно и това се отразява на вашите сметки то е ясно, че ще подадете сигнал до водопроводното дружество за да бъде издадено предписание за смяна на дефектиралия с нов измервателен уред;
  • Морална остарялост. По принцип всички уреди, които са над 10 години подлежат на смяна. Предполага се, че след този период тяхната прецизност намалява и това отново води да неточности при отчитането на разхода на вода;
  • Подобряване условията за отчитане. Тук се има предвид актуализиране на системите с иновативни. Прилагат се водомери с дистанционно отчитане, а аналоговите, които са свързани и с повече разходи се бракуват и демонтират от ВиК системите.

Имате основателни изисквани за смяна по отношение на тези три опорни точки, които фиксирахме. Определящо е именно това, че имате на разположение възможността от използване на професионални услуги, които биха ви спестили страшно много време, нерви и усилия.

Кой може да извърши смяната?

уред

Много важен въпрос, на който следва да бъдат получени адекватни отговори. Независимо от това, че сте достатъчно сръчни и сами бихте могли да се справите с подмяната на водомера то е факт, че нямате право да извършите подобна манипулация. Причините са в това, че всъщност ВиК дружествата възлагат на лицензирани водопроводчици да извършват такива услуги. Главната цел е да се създадат качествени условия за провежданата манипулация и да се пристъпи към узаконяване на водомера без да се ангажира абоната допълнително.

Смяната от лицензирана фирма може да се разгледа като една ефективна мярка, която:

  • Пести време на абонатите;
  • Гарантира качество и професионално отношение;
  • Поема ангажимент както за самата подмяна така и узаконяването на водомера в съответното ВиК дружество;
  • Цената, която абоната плаща за услугата е съобразена със спецификацията на измервателното устройство и други.

Определено смяната на водомер е процес, който следва да бъде възложен на квалифицирани експерти, които биха предоставили адекватни и сигурни действия относно услугата. Предвид това е необходимо да се вземат под внимание някои важни аспекти, които са свързани с качественото изпълнение.

Професионално отношение на добра цена

Има конкуренция сред фирмите, които предоставят такива дейности за смяна на водомери. Характерно за избирането на лицензиран от ВиК дружеството оператор е, че има базови цени за този тип услуги.

Водещите компании в сектора могат да си позволят да ви предоставят достатъчно гъвкави условия. Цените са приемливи, а качеството гарантирано. Именно от това се нуждаете за подсигуряването на бърза подмяна на водомера с такъв, който отговаря на критериите и изискванията на доставчика. Самата стойност на услугата се базира на:

  • Цолаж на измервателното съоръжение;
  • Вид – за топла или студена вода;
  • Допълнителни действия от страна на водопроводчика и други.

Изключително важен момент за всеки абонат е да може да разчита на ВиК специалисти, които могат да спестят доста време и разходи по отношение на подмяната на дефектни, амортизирани и износени измервателни водопроводни уреди.