Нуждае ли се бизнеса от регистриране на Европейска търговска марка?

Регистрирането на търговска марка в Европейския съюз ви разкрива доста възможности. За всеки предприемач, който желае да покорява чуждите пазари е от съществено значение да може да си осигури бърз достъп до клиентите като предложи разпознаваем бранд, който да се отличава от конкурентните продукти. Самата регистрация се базира на конкретни правила и подаване на заявка в Европейското патентно ведомство. За да си спестите време и усилия от ipconsulting.bg предлагат на вниманието ви професионални консултантски услуги. В какво точно се изразява услугата и какви удобства се предлагат на клиентите можете да прочетете в днешната тема.

Защо да регистрирате европейска търговска марка?

Разбира се, че когато разполагате с отлични условия за популяризиране а бизнеса си то това, от което си струва да се възползвате са именно онези аспекти и детайли, които имат пряко отношение към създаването на една добра търговска политика, която ви позволява да се утвърдите на международните пазари. Бранда е този, с който успявате да се наложите. Когато имате на фокус опция да бъде защитена вашата емблема ви съветваме да го направите, тъй като на практика това ви дава изрични права върху този тип интелектуална собственост.

Причините да предприемете такива действия, които са свързани с регистрацията на европейска търговска марка могат да се конкретизират с:

 • Предоставяне на множество възможности за развитие на вашия бизнес;
 • Налагане и утвърждаване на брана ви;
 • Подобряване на условията за защита на марката ви на световно ниво;
 • Получавате правна защита във всички страни на Европейския съюз;
 • Плащате една тарифа, а обхвата на действие е във всички 28 членки на общността.

Изключително важно е да можете да си осигурите надеждна и сигурна регистрация в кратки срокове, тъй като от това зависи до колко ефективно ще можете да наложите с бързи темпове своите стои, продукти услуги в ЕС.

Каква помощ осигуряват консултантите?

бранд

Характерно за консултантските услуги е това, че можете да разчитате на професионално, компетентно обслужване. На практика това ви пести ценно време. Много предприемачи смятат за ненужно да използват такъв вид услуги, тъй като реално заявката за регистриране се подава в единната система, до която има достъп всеки.

Но не е въпрос само на попълване на онлайн формуляра. Има редица други действия, които са определящи за това да може да бъде покрита и спазена процедурата на получаване на регистрация. Тъй като този тип интелектуална собственост ви дава съществени права като предприемач е добре да се приложат конкретни действия, които имат пряко отношение върху процеса. Те са свързани с:

 • Проучване, в което е включват всички действия, които показват, че съответния знак не се използва от друга фирма;
 • Анализ. До колко бързо би успяла да се наложи регистрираната марка на европейските пазари;
 • Точно спазване на процедурата с цел да се избегне риск от отказ от регистрация;
 • Наблюдение на търговски марки, което цели да се следят сроковете, в които може да бъде подновена регистрацията;
 • Правна защита при възникнали спорове относно собствеността и други.

Отговорността е доста голяма и затова ви съветваме да се доверите на експерти, които разполагат с нужния опит и могат да ви гарантират професионално обслужване.

Скъпи ли са тези услуги?

Тук цената реално е добре да се разглежда като инвестиция, защото в крайна сметка това, което получавате са именно всички онези права и възможности за своя бизнес, които да предоставят условия за развитие, налагане на пазара и ръст на продажбите.

Самите тарифи, които се заплащат на консултантите, които могат да гарантират професионална регистрация на търговска марка в общността са съпоставими с:

 • Вида на услугата;
 • Брой услуги, от които желаете да се възползвате;
 • Брой марки, които желаете да регистрирате;
 • Период на договорни отношения и други.

Не се колебайте да потърсите за съвет и насоки водещи експерти в областта, тъй като това би ви гарантирало отлична защита и ефективно управление на вашия бизнес.